Huisregels / algemene voorwaarden

 • Betalingen worden niet geretourneerd en hebben betrekking op de cursus en periode waarvoor wordt ingeschreven.
 • Na wederzijdse bevestiging via de mail, Watts-app of Facebook om een cursus te volgen, verplicht u zich het volledige cursusbedrag met betrekking tot deze cursus te voldoen.
 • Betalingen voor een Salsa cadeaubon worden niet geretourneerd na bevestigingen via mail/telefoon en overmaking.
 • Iedereen mag tijdens zijn cursus één les inhalen op een andere dag na overleg met ons.
 • Tijdens de lessen werken we met een rouleringssysteem. Na overleg met ons (op je eerste les) kun je tijdens de lessen blijven dansen met je eigen danspartner.
 • Tijdens de lessen hoef je geen bijzondere kleding/schoenen aan.
 • Het is niet toegestaan om (video)opnames e.d. te maken tijdens de lessen of feesten,
  tenzij er nadrukkelijke toestemming is van de docent.
 • Wij stellen ons niet aansprakelijk voor eventuele blessures, verwondingen e.d.
 • Er wordt van de cursist verwacht dat deze zich in de school correct gedraagt. Wij zijn gerechtigd perso(o)n(en) de toegang te ontzeggen, indien wij van mening zijn dat er sprake is van verstoring van de les.
 • Wij stellen ons niet aansprakelijk voor vermissing en/of diefstal van eigendommen tijdens, voor of na de door ons verzorgde lessen.
 • Iedereen die een voltijd studie doet en onder 25 jaar is voor ons een student
 • Iedereen die zich opgeeft als student, moet zijn/haar bewijs van inschrijving kunnen tonen, anders kan diegene geweigerd worden tot de danslessen
 • Wij behouden ons het recht voor om een ieder de toegang tot de dansschool of dansavond te weigeren zonder opgaaf van redenen.